Paloilmoitin

Lakisääteiset tarkastukset

Olemme TUKESin hyväksymä palonilmaisulaitteistojen lakisääteisiä tarkastuksia suorittava tarkastuslaitos.


Määräaikaistarkastus

Paloilmoittimen määräaikainen tarkastus suoritetaan yleensä kolmen vuoden välein. Tarkastuksessa varmistetaan järjestelmän toimintakyky ja oikeanlainen toiminta.


Käyttöönottotarkastus

Paloilmoittimen käyttöönottotarkastus suoritetaan ennen uuden rakennuksen tai laajennuksen käyttöönottoa tai kun asennetaan paloilmoitinjärjestelmä rakennukseen tai paloilmoitinkeskuksen uusimisen jälkeen. Tarkastuksessa varmistetaan mm. järjestelmän toiminta ja ilmaisimien soveltuvuus kohteeseen.


Tarkastuslaitosten yhteistyö

Olemme mukana edistämässä alan toimijoiden välistä yhteistyötä. Osallistumme tarkastuslaitosten tarkastuskäytäntöjen yhtenäistämistyöryhmän toimintaan ja noudatamme siellä tehtyjä linjauksia.


Standardit ja lainsäädäntö

Tarkastusten suorittaminen on lakiin (Laki pelastustoimen laitteista 12.1.2007/10) perustuva
julkishallinnollinen tehtävä. Tarkastukset suoritetaan noudattaen alan lakeja, standardeja ja ohjeistusta, kuten määräys A:60 (Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus) sekä ohjeet (CEN/TS 54-14:2018:fi) ja (Paloilmoittimen suunnittelu, asennus ja ylläpito 2019) ja sitä edeltävät ohjeet.


Yleiset toimitusehdot